Dobra početna točka transformacije informacijske tehnologije u mnogim slučajevima je priprema ili revizija strategije informacijske strategije. Podržavamo tvrtke s transformacijama informacijske tehnologije koje su usmjerene prema cilju i koje se temelje na modelu upravljanja razvijenom na Sveučilištu St. Gallen. To se odnosi na organizacijsku razinu informacijske tehnologije (upravljanje informacijskom tehnologijom – IT governance, organizacijska struktura informacijske tehnologije – IT organizational structure, IT organizacija procesa – IT process organization) i arhitekturalnu razinu informacijske tehnologije (IT standardi, planiranje razvoja informacijske tehnologije – IT development planning).

Naše usluge:

 • Dizajn i implementacija strategija informacijske tehnologije i povezanih podstrategija: strategija e-poslovanja, strategija planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP), strategija poslovanja s dobavljačima (sourcing strategy)
 • Dizajn i implementacija koncepata za transformaciju IT organizacije i podorganizacije: upravljanje kupcima (account management), centar izvrsnosti (competence center), operativa (operations)
 • Dizajn i implementacija IT procesa: upravljanje arhitekturom, upravljanje projektnim portfeljem, upravljanje uslugama (service management), financijsko upravljanje
 • Evaluacija i uvođenje alata za podršku IT procesa
 • Nadgledanje implementacije IT strategije i IT organizacije u sklopu vođenja projekta ili programa
 • Obuka za glavne informacijske direktore i članove menadžmenta

Prednosti za korisnike:

 • Jasnoća i transparentnost u vezi sa IT strategijom , IT okruženjem i IT organizacijom
 • Povećanje vrijednosti – doprinos IT u poslu
 • Povećanje efektivnosti i efikasnosti IT organizacije
 • Profesionalizacija IT organizacije i njenog osoblja
 • Usmjeravanje resursa na dugoročni uspjeh