Nudimo alate koji integrišu upravljanje incidentima, problemima, promenama i ugovorenim nivoima kvaliteta usluga – sve proizvodi vodećih firmi ovog sektora: HP i BMC Remedy.

Imamo tim visokokvalifikovanih tehničkih i prodajnih savetnika sa ITIL, COBIT i BASEL II sertifikatima koji posluju u skladu vodećim standardima sigurnosti kvaliteta poput ISO 9000 ili Six Sigma.

Naše usluge i rješenja:

 • Implementacija konsolidovanog help deska (upravljane incidentima, problemima, promenama)
 • Implementacija rešenja za upravljanje ugovorenim nivoima kvaliteta usluga (Service Level Management, ili skraćeno: SLM) i ključnim ciljevima uspešnosti (Key Performance Objectives, ili skraćeno: KPO)
 • Integracija rešenja za help desk i rešenja za upravljanje mrežom i IT sistemom (Network and System Management, ili skraćeno: NSM)
 • Upravljanje konfiguracijom baze podataka CMDB (Configuration Management Data Base) i usluge otkrivanja (discovery services)
 • Usluge savetovanja i implementacije ITIL standarda
 • Revizijske kontrole i usklađenost

Prednosti za korisnike:

 • Veće zadovoljstvo korisnika IT uslugama
 • Veća raspoloživost usluga
 • Finansijske uštede zahvaljujući manjoj potrebi za dodatnim radom i boljem upravljanju resursima
 • Kraće vreme potrebno da se novi proizvodi ili usluge plasiraju na tržište (time to market)
 • Bolji proces donošenja odluka i optimizovano upravljanje rizicima
 • Integrisanje i usklađivanje informacione tehnologije s poslovnim ciljevima
 • Merenje efikasnosti i delotvornosti IT organizacije
 • Ogovarajuće upravljanje informacionim tehnologijama