Rad sa vladom

Usluge

Axians pruža konsultantske usluge, upravljanje projektima , sistemsku integraciju i operativnu podršku zajedno sa sveobuhvatnim portofoliom najboljih proizvoda i rješenja svim vrstama organizacija koje se bave javnim uslugama, od univerziteta do lutrija. Poslovni model Axians – a omogućava kompaniji da se saživi sa sloganom i bude “One Stop IT Partner”. Na osnovu dokazanih koncepata konsultacije, čvrstih infrastrukturnih usluga koje se kreću od tehničke infrastrukture kao što su serveri, storidž sistemi, mreže i najmodernija rješenja za bezbjednost do upravljanja servisima (Managed Services) kao što su Outsourcing i Network Management, Axians korisnicima svojih usluga pruža stručnu ekspertizu, iskustvo i vještine u području poslovnih aplikacija. U javnom je sektoru pažnja naročito usmjerena na rješenja za upravljanje dokumentima Document Management Solutions kao što je upravljanje tokovima procesa Workflow Management, e-Government, Portali i na pažljivo odabran portofolio određenih industrijskih rješenja.

Strateška pitanja u industriji javnog sektora

Axians je prepoznao sljedeća IT pitanja kao trenutačna i najizazovnija u oblasti Vladine i javne administracije:

  • Internet oporezivanje (e-Taxation), poreska saglasnost, obrada poreza i carina, poreski obračun, rješenja usmjerena protiv pranja novca
  • Monitoring poljoprivrede i životne sredine, implementacija GIS sistema; upravljanje katastrima; registracija, sakupljanje, obrada i distribucija podataka o životnoj sredini
  • Sistemi za graničnu kontrolu, kontrola ulaska i sistemi registracije, nacionalna sigurnost, upravljanje kontrolom identiteta, pasoši i lične karte, sistemi biometričkog pristupa
  • Elektronski Vladin program (e-Government), Portali, Elektronsko učenje ( e-Learning )

Izabrane reference za vlade

Albania Posta Shqiptare O.S.T.( Albanian Power Corporation)
Austria Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten BUWOG KABEG NÖ Landesregierung ÖBB ORF WKÖ
Bosnia Herzegovina Ministry of Finance and Treasury Agencija za statistiku BiH AIMCS – Ured za veterinarstvo BiH Financijska policija – glavni inspektorat Sarajevo Federalni zavod za statistiku Ministarstvo Finansija FbiH Republički zavod za statistiku RS
Bulgaria Bulgarian Ministry of Finance Bulgarian Ministry of Health Bulgarian Ministry of the Interior State Fund of Agriculture Ministry of transport, Maritime administration
Croatia FINA Financijska Agencija Ministry of Foreign Affairs
Czech Republic CEPS Czech Post Czech TV Czech Radio Ministry of Agriculture Ministry of Finance Ministry of Foreign Affairs Ministry of Interior Ministry for Regional Development Ministry of Labour and Social Affairs
Hungary Magyar Posta Ministry of Education
Macedonia Civil Servants Agency Ministry of Finance Ministry of Interior Government of the Republic of Macedonia
Moldova AGEPI Ministry of Finance Ministry of Health Ministry of Informational Development Ministry of Internal Affairs MoldATSA (Moldavian Air Traffic Service Authority) State Agency of Cadastre
Montenegro Montenegro Post Office Municipality of Kotor
Poland Chancellary of the Parliament Ministry of Finance Ministry of Labour and Social Policy Ministry of Regional Development Office of Competition and Consumer Protection Office of Electronic Communications Polish Border Guard Polish Ministry of Economic Affairs Polish National Police
Romania Ministry of Agriculture Ministry of Foreign Affairs Ministry of Public Health Ministry of Interior Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities Ministry of Economy and Finance National House of Pensions Romanian Railways (CFR) Dimitrie Gerota” Emergency Hospital Gr. Alexandrescu” Emergency Children Hospital Emergency University Hospital Emergency Clinical Hospital Floreasca
Serbia DLS Srbija (belongs to National Lottery)Serbian State Lottery Mihajlo Pupin Institute Ministry of Science Ministry of the Interior Narodna banka Srbije Serbian Government Serbian Post Office
Slovakia Ministry of Defence Ministry of Education Ministry of Finance Slovak Academy of Science Slovak Central Control and Testing Institute of Agriculture Tipos (Slovak lottery company)
Slovenia Ministry of Agriculture, Forestry and Food Post Slovenia Ministry of defense, Slovenian Army Statistical Office Customs Administration of the Republic Slovenia Slovenian Railways Ministry of Public Administration Republic of Slovenia National Assembly Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia DDC Consulting & Engineering Ltd. DARS d.d. Ministry of the Interior, Police Ministry of Finance Town Municipality of Celje
Turkey Ministry of Construction