Upravljanje ljudskim potencijalima (Human Capital Management, ili skraćeno: HCM) omogućava našim korisnicima da poboljšaju svoju uspješnost i konkurentnost prepoznavanjem i optimizacijom ljudskih potencijala uz pomoć IT sistema. Čineći ljudske potencijale vidljivijima i stvarnijima, firma osigurava da se inicijative vezane uz kadrove realizuju na koherentan i svima razumljiv način. HCM povećava ljudske potencijale preduzeća i osigurava nadzor nad kadrovskim troškovima.

Naše usluge:

 • Osnovne usluge za kadrovske poslove:

  • Upravljanje platama
  • Kadrovska administracija
  • Upravljanje vremenom
 • Ostale usluge:

  • Međunarodne kadrovske usluge uz lokalnu poslovnu podršku
  • Usklađivanje i standardizacija poslovnih procesa
  • Globalno izveštavanje i upravljanje ličnim dostignućima Savremeni sistemi za naknade zaposlenih, ESS/MSS portali (Employee/Management Self Service) tj. mogućnost pristupa podacima od strane zaposlenih/menadžmenta
  • Upravljanje procesima pridobijanja novih kadrova, upravljanje veštinama i talentima
 • Prednosti za korisnike:

  • Konsolidacija, zajedničke usluge, ESS portali, smanjenje operativnih troškova
  • Varijabilne mogućnosti za naknade zaposlenih, ugovore o radu, upravljanje vještinama
  • Uvid u ključne podatke, upravljanje uspehom zaposlenih, pokazatelji uspjeha
  • Standardizacija procesa, pravila, širenje znanja kroz alate e-učenja