EAI iziskuje povezanost između različitih tehnoloških platformi i obuhvaća kompleksna poslovna pravila kao i dugotrajne poslovne procese u kojima se logičke jedinice rada mogu odvijati danima ili tjednima dok prolaze kroz različite procese unutar organizacije. EAI uglavnom proizlazi iz potrebe proširenja/unaprjeđenja nekog postojećeg automatiziranog poslovnog procesa ili potrebe uvođenja potpuno novog procesa.

Poslovnu suradnju i dijeljenje informacija na razini cijele tvrtke danas podržavaju portali tvrtke koji obogaćuju tvrtku svojim brojnim funkcijama. Time je omogućena sveobuhvatna povezanost kadrova, različitih timova i znanja neovisno o procesima. Timska suradnja (team collaboration) je suradnja (virtualnih) timova (neovisno o lokaciji) uz pomoć integriranih standardnih alata.

Naše usluge:

Integracija procesa (EAI)

EAI stvara temelje za konverziju podataka i naredbi iz formata jedne aplikacije u format druge aplikacije

Internet prodaja

Brza i učinkovita obrada narudžbi korisnika nerijetko je dovedena do svojih krajnjih granica ako su u proces uključene različite poslovne jedinice tvrtke ili čak eksterni partneri. Rezultat su često neadekvatna usluga za korisnika, dugo vrijeme obrade, greške u obradi i visoki troškovi. Takvi problemi mogu se izbjeći provođenjem prodaje proizvoda ili zamjenskih dijelova posredstvom internetskog rješenja.

Portalska rješenja

  • Portalske strategije i savjetovanje o portalskim procesima
  • Portalska IT arhitektura / tehnologije
  • Različiti scenariji integriranja portala
  • Implementacija portala

Mobilno poslovanje

Mobilni uređaji omogućuju nastanak novih oblika umrežavanja. Među raspoloživim funkcijama nalaze se npr. prikaz aktualnih podataka o korisniku ili raspoloživosti rezervnih dijelova, evidenciji vremena (time-registration), narudžbi materijala itd. Korištenje mobilnih rješenja dovodi do nižih procesnih troškova i veće brzine i fleksibilnosti procesa.

RFID
Identifikacija radijske frekvencije (radio-frequency identification, ili skraćeno: RFID) omogućuje brzo i precizno praćenje i zapis postupaka u odjelima primitaka i otpreme dobara, kao i internih operativnih tijekova materijala, te uknjižbu u sustave planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP). RFID povećava vrijednost logističkih postupaka bez potrebe za ručnom intervencijom.

Prednosti za korisnike:

Podrška poslovanju od jednog kraja sustava na drugiZajednička infrastruktura za integrirane aplikacije da bi se postigla maksimalna učinkovitostBrza reakcija na poslovne događaje, smanjenje zaliha, kraće vrijeme ciklusa novih procesa i smanjenje troškova zahvaljujući ponovnoj upotrebi postojećih procesa i aplikacija te drugih IT sredstavaMogućnost provođenja horizontalnih procesa u raznim vertikalnim aplikacijama i raznim sustavimaJednostavno dodavanje novih aplikacija bez narušavanja postojećih poslovnih procesaUčinkovite operacije (temeljene na ulogama i orijentirane na procese)Zadovoljni zaposleni (jednako sučelje za sve aplikacije/funkcije; brza obrada radnih tijekova)Integracija sustava i ljudi posredstvom iste platforme.

Strateške platforme:

  • IBM WebSphere
  • Microsoft BizTalk Server
  • Microsoft SharePoint
  • SAP NetWeaver