Kao pouzdani savetnik tehničkog direktora (CIO), IT arhitekta dizajnira infrastrukturu nezavisno od pojedinih IT rešenja i tako podržava korisnika u pretvaranju poslovnih zahteva u zahteve koji se postavljaju pred IT infrastrukturu. Strukturiranje sistema glavna je aktivnost takvog konsultanta za arhitekturu – osobe koja „može povezati više različitih oblasti stručnosti u granicama isplative optimizacije“

Portfolio konsultantskih usluga o IT arhitekturi kompanije Axians temelji se na metodologijama poput klasifikacije podataka, standarda ISO2700X, ITIL standarda, upravljanja životnim ciklusom informacija (Information Life Cycle Management, ili skraćeno: ILM) i odgovarajućih modela ostvarivanja povraćaja ulaganja (ROI).

Elementi koji se analiziraju i usklađuju su poverljivost podataka, celovitost i poštovanje politika, analiza uticaja na poslovanje kao i analiza rizika za planove osiguravanja kontinuiteta poslovanja i oporavka (disaster recovery), strategije konsolidacije i virtualizacije za višeslojnu arhitekturu i, konačno, upravljanje informacijskom tehnologijom na nivou celokupne infrastrukture.

IT arhitekta pomaže direktoru za informacione tehnologije kao njegov ‘alter ego’, u podsticanju integrisanih strategija i realizaciji mogućnosti za uštedu uz pomoć naprednih tehnologija.