Ovaj pristup uključuje klasifikaciju podataka, slojevitu arhitekturu smeštanja podataka i rešenja (vezana uz poslovne ciljeve) za arhiviranje i upravljanje politikama zadržavanja podataka (retention policies).

Upravljanje životnim ciklusom informacija (Information Lifecycle Management) pomaže u obradi i premeštanju podataka među slojevima pohrane u zavisnosti od karakteristika podataka, poslovne vrednosti i pravilima o zadržavanju podataka.

Kompanija Axians je ponosna na svoje dosadašnje uspehe u projektima koji su bili zasnovani na našoj savetodavnoj ulozi, a koji su obuhvatali podmirivanje poslovnih zahteva najsavremenijim strategijama smeštanja podataka, kao i odgovarajući tehnički dizajn i implementaciju.

Naše usluge:

  • Analiza zasnovana na poslovnim ciljevima
  • Klasifikacija podataka
  • Prepoznavanje područja koja su kritična za poslovanje

Prednosti za korisnike:

  • Konzistentna strategija smeštanja
  • Metodičke savetodavne usluge
  • Tehnička implementacija korišćenjem rešenja vrhunskih proizvođača