„Nearshoring“, ili premiještanje poslova u obližnju zemlju, atraktivan je pristup za preduzeća čiji projekti iziskuju intenzivno vrijeme razvoja i angažman stručnjaka sa specifičnim znanjima iz različitih područja. Da bi bili uspješni, takvi projekti takođe zahtijevaju iscrpne resurse za koordinaciju i vođenje projekata pored profesionalnog i kvalifikovanog kadra. Premiještanjem poslova, preduzeće može nastaviti s radom na postojećem rešjenju dok se istovremeno razvija novo.

Naše usluge:

Analiziramo i procjenjujemo zahtjeve korisnika kako bismo mogli da razvijemo i implementiramo odgovarajuće aplikacije. Osim toga, pomažemo korisnicima da iskoriste ili dodatno podese te aplikacije kako bi mogli da se brzo prilagode promjenama u internom ili eksternom okruženju preduzeća.

 • Specijalno prilagođen razvoj softverskih rješenja u različitim razvojnim okruženjima
 • Upravljanje procesima razvoja softvera kod korisnika: Strukturiranje zahtjeva (Requirements engineering)
 • Tehnički i IT dizajn , Implementacija, Edukacija, Sprovođenje i inicijacija (Rollout and initiation)
 • Održavanje i dalji razvoj isporučenih rješenja
 • Spoljni razvoj – spoljno uspostavljanje procesa razvoja kod korisnika
 • Softver kao usluga (Software as a Service, ili skraćeno: SaaS) – isporučivanje razvijenih softverskih rješenja korisnicima u obliku usluga

Prednosti za korisnike:

 • Optimalna rješenja za specifične procese korisnika
 • Optimizivani proces razvoja softvera
 • Široki spektar usluga koje su posebno prilagođene zahtjevima korisnika, od kontinuiranog vođenja projekata do brzog obezbjeđivanja usluga podrške

Strateške platforme:

 • Java
 • Microsoft.net
 • ABAP
 • IBM WebSphere
 • SAP NetWeaver