Veliki kapaciteti baza podataka, različiti zahtevi operativnih sistema i postojanje konvencionalnih serverskih sistema dovode do ogromnih, heterogenih serverskih okruženja. Virtualizacijom se dobija mogućnost rada većeg broja različitih operativnih sistema i aplikacija na homogenoj hardverskoj opremi.

Razdvajanje hardvera i softvera osigurava bržu isporuku usluga kao i jednostavnu obnovu (restore) u slučaju kvara ili drugog neželjenog incidenta. Virtuelni uređaji se mogu prebaciti na druge servere za vreme dok su u upotrebi bez narušavanja raspoloživosti. Osim toga, sadržaj se može distribuirati na više različitih servera kako bi se planirano servisiranje hardvera moglo sprovesti bez potrebe za prekidom rada sistema (downtime).

Naše usluge i rešenja:

  • Dizajn i savetovanje/analiza IT infrastrukture
  • Priprema planova za oporavak (disaster recovery)
  • Virtuelizacija servera i storidža (smeštanje podataka)
  • Stvaranje rezervnih kopija (backup) nove generacije (bekap na disk, ukidanje dupliciranja podataka (data deduplication)
  • Bekap/obnova (restore)

Prednosti za korisnike:

  • Bolja iskorišćenost kapaciteta storidža, veća fleksibilnost i brz povraćaj podataka
  • Lakše proširenje i skalabilnost, manja administracija
  • Bolja iskorišćenost resursa, niži troškovi infrastrukture i veća fleksibilnost
  • Veća raspoloživost, kraće vreme prekida rada (downtime) i manji gubitak podataka
  • Niži troškovi infrastrukture i dugoročno smanjenje ukupnih troškova vlasništva (Total Cost of Ownership, ili skraćeno. TCO)