Telekomunikacije se danas suočavaju sa značajnim promjenama spregnutim sa tehnološkim inovacijama. Visoko kompetitivno tržište stvara ogroman pritisak na operatere i provajdere, neprekidno proširujući svoje usluge, sve više unapređujući razvoj i umanjujući troškove održavanja. Zbog rastuće konkurencije, ulažu se sve veći napori za smanjenje troškova putem (djelimične) eksternalizacije rada na mreži i fokusiranjem na svoje osnovno poslovanje. Sve je veća potreba za saradnjom sa partnerima i dobavljačima uz pomoć tehnologije.

Telekomunikacijske usluge

S&T nudi konsultacije i podršku telekomunikacionim provajderima u usklađivanju i razvoju njihovih poslovnih procesa kao i razvijanju i preinačavanju njihovih usluga i operativnih sistema podrške.

S&T-ova ekspertiza u telekomunikacionoj industriji pokriva konsultacije, projektovanje i razvoj, kao i uvođenje i integraciju najmodernijih tele i datacom proizvoda i telekomunikacionih uređaja.
S&T-ov tim ima bogato iskustvo sa različitim razvojnim platformama, koristeći razne arhitekture i ugrađene sisteme.

S&T posluje sa operaterima fiksne i mobilne telefonije, kompanijama koje su razradile poslovanje i već su neko vrijeme na tržištu ali i onima koje su tek na njega kročile, obezbjeđujući konsultantske usluge, upravljanje projektima, sistem integraciju i operativnu podršku svojim sveobuhvatnim portfoliom prvorazrednih proizvoda i usluga.

 

  • Planiranje mreže mobilne telefonije (Cellular network planning), optimizacija, konfiguracija i menadžment performansi
  • Osiguravanje poslovnih rješenja i servisa – idealno za upravljanje velikih, složenih IT okruženja
  • Obrtna sredstva- OSS rešenja zasnovana na inteligentnim, aktivnim bazama podataka o zalihama
  • Otkrivanje prevara, zaštita prihoda, i sigurnosna rešenja za žične, bežične i mreže nove generacije
  • Upravljanje ciklusom CDR-a (call detail record) – sakupljanje i arhiviranje CDR-a radi usaglašavanja sa zakonom
  • Osiguravaje korisnika- korisničke usluge, skladištenje podataka, sistemi za podršku u vidu poslovne inteligencije
  • Upravljanje mrežama- OSS; pripremanje mreže, upravljanje, praćenje
  • Upravljanje servisima – transfer/prevođenje podataka, kontinuitet poslovanja/oporavak od pada sistema, bekap računara/servera, arhiviranje eletronske pošte
  • Tehnička infrastruktura kao što su serveri, sistemi za skladištenje podataka i najsavremenija rešenja osiguravanja podataka
  • Upravljanje dokumentima (Document management), poslovna inteligencija i eksternalizacija poslovnih procesa

Izabrane reference u oblasti telekomunikacija

Albania Abissnet Sh.a.
Austria Orange Business Services Telekom Austria AG
Bosnia-Herzegovina BH Telecom HT Mobilne Komunikacije
Bulgaria BTC Mobiltel AD Motorola Bulgaria VivaTel Cosmo Bulgaria Mobile Siemens Ericsson
Croatia Croatian Telecom Optima Telekom T-Mobile VIPNet
Czech Republic Netia Telekom SA Tiscali Czech Republic HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. T-Mobile Hrvatska d.o.o. VIPnet d.o.o.
Hungary Pannon GSM T-Mobile Hungary
Germany Sunrise
Macedonia Makedonski Telekomunikacii T-Mobile Macedonia Cosmofon Nov Operator (Mobilkom Austria)
Moldova Moldcell Orange Moldova
Montenegro Internet CG ProMonte Telekom
Poland Telekomunikacja Polska
Romania Romtelecom Vodafone Orange
Russia Vimpelcom/Beeline MTS Megafon Gordon Telecom Mobile TeleSystems Vympel Communications
Serbia Pro Monte Serbia BroadBand (SBB) Serbian Telecom Telenor d.o.o.
Slovakia eTel Slovensko Orange Slovakia Slovak T-com Slovak T-mobil
Slovenia Si.Mobil d.d. Telekom Slovenije d.d. Mobitel d.d.
Ukraine Astelit Kyivstar UMC Ukrainian HighEST Technologies Ukrainian Mobile Communications Ukrainian RadioSystems Ukrtelecom