Preduzeća i organizacije u izuzetno sređenim poslovnim sektorima, kao npr. farmaceutika, javna uprava ili finansijske usluge, prepoznale su potrebu za rješenjima koja omogućuju detaljan pregled informacijskog sadržaja. Takva rješenja zavise od sistema za upravljanje informacijskim sadržajem (Enterprise Content Management, ili skraćeno: ECM) kojim se osigurava poštovanje sigurnosnih politika i izbegavaju potencijalne kazne koje bi mogle značajno narušiti profitabilnost i vreme potrebno da se proizvod plasira na tržište.

U tim organizacijama od ključne je važnosti da se sadržaj, poput standardnih operativnih postupaka, podaci o sigurnosti materijala ili zapisi o korisnicima, nalazi pod pažljivim nadzorom kako bi se zadovoljile zakonske regulative ili standardi kvaliteta. Te organizacije, ali i mnoge druge, imaju potrebu za sistemskim nadzorom i distribucijom važnih dokumenata.

Moderan ECM može upravljati:

 • Svim nestrukturiranim podacima ili sadržajem preduzeća. Takvi podaci nalaze se u raznim digitalnim oblicima, npr. tekstualnim dokumentima, proračunskim tablicama, slikama, audio i video datotekama, i mnogim drugim vrstama datoteka i formatima.
 • Sadržajem iz drugih poslovnih aplikacija poput planiranja poslovnih resursa (Enterprise Resource Planning, ili skraćeno: ERP), upravljanja odnosima s korisnicima (Customer Relationship Management, ili skraćeno: CRM) kao i poslovnih portala. On generiše znanje, stvara plan kategorizacije, metapodatke i tagove koji olakšavaju pretragu i povraćaj informacija da bi pretragu ih učinio efikasnijom.
 • Procesom pregledavanja , revizije i odobravanja bilo kojeg dijela sadržaja u skladu sa pravilima koje određuje korisnik
 • Odnosima među raznim sadržajima, omogućujući, primjera radi, jednom delu sadržaja da ima više različitih autentifikacija i autorizacija, zavisno od toga kako se koristi u raznim kontekstima i situacijama
 • Objavu sadržaja putem više različitih kanala. Tako se, na primjer, određeni sadržaj može istovremeno objaviti na web stranici, poslati putem faksa, ispisati kao tekstualni dokument ili poslati na neki bežični uređaj.
 • Pravima pristupa korisnika na temelju načela “privilegovanih korisnika” (“need-to-know” principle) u zavisnosnosti od klasifikacije podataka – hijerarhijska struktura zaštite, zahtijeva i prava može se primijeniti kao univerzalno pravilo, ali i tako da se može izvršiti revizija

 • Naše usluge:

  • Implementacija, na nivou cijele organizacije, rešenja za upravljanje informcijskim sadržajem i dokumentima, uključujući izradu hardverske i softverske arhitekture
  • Implementacija ciljnih rešenja za automatizaciju odabranih poslovnih procesa npr. upravljanje ugovorima, obrada faktura, upravljanje internim smjernicama, itd.
  • Implementacija vertikalnih rešenja za određene poslovne sektore npr. komunalne usluge, energetika, bankarstvo, itd.
  • Automatizacija procesa digitalizacije i pohranjivanja slika (capturing & imaging)
  • Integracija s aplikacijama trećih strana npr. Microsoft, SAP, itd.
  • SAP arhiviranje
 • Prednosti za korisnike:

  • Povećanje produktivnosti zahvaljujući većoj raspoloživosti, boljem protoku i mogućnosti ponovnog korišćenja dokumenata
  • Bolja zaštita i kontrola informacija (podmirenje zakonskih i drugih regulativa)
  • Brže i preciznije mogućnosti pretraživanja pohranjenih dokumenata
  • Automatizacija i modernizacija poslovnih procesa
  • Zaštita od gubitka dokumenata i smanjenje grešaka
  • Sprovođenje korporativnih politika i standarda
  • Ušteda troškova zbog manjeg fizičkog prostora za dokumente na papiru i druge vrste medija
 • Strateške platforme:

  • EMC Documentum
  • Microsoft SharePoint