Više od 20 godina, sa svojih 19 zaposlenih, pružamo sveobuhvatnu podršku svojim korisnicima – kroz implementaciju kompleksnih IT projekata. Spektar usluga se kreće od planiranja, preko implementacije i integracije do dugoročnog održavanja (autsorsing).
Odnedavno, S&T Crna Gora posluje u okviru Vinci Energies S.A., a od Septembra 2023 prisutan na tržištu Crne Gore kao Axians – dio svjetski poznatog IKT brenda VINCI Energies grupe.
Sa prihodom od 3,3 milijarde eura u 2022. godini u 35 zemalja sa 14.000 zaposlenih, Axiansove poslovne jedinice rade u srcu digitalne transformacije. Pružamo prilagođena, inovativna, skalabilna i održiva rešenja za podršku našim korisnicima, koja obuhvataju ceo životni ciklus podataka: prikupljanje, prenos, skladištenje, obradu, analizu, deljenje i zaštitu.
Vodeće međunarodne korporacije, kao i velika i srednja preduzeća u Crnoj Gori, iz širokog spektra industrija, oslanjaju se na nas kao partnera.
Na našem tržištu, ono što nas izdvaja od sličnih kompanija je, pored jakog lokalnog prisustva, dugogodišnje regionalno i internacionalno iskustvo stečeno kroz brojne uspješno realizovane projekte.