Ključni element operacija upravljanja informacionom tehnologijom su sporazumi o nivou kvaliteta usluga (Service Level Agreements, ili skraćeno: SLAs), posredstvom kojih korisnici prebacuju odgovornost za svoju IT strukturu na kompaniju Axians i na osnovu kojih Axians obezbeđuje dogovorene usluge na konzistentan i transparentan način. Axians-ove operacije upravljanja informacijskom tehnologijom (Managed IT Operations) usmerene su na usluge za radne jedinice (desktop services) i računske centre, ali uključuju i druge usluge poput angažovanja stručnjaka, izdvajanja određenih usluga (out-tasking) i potpuna eksternalizacija projekata.